8.jpg

Elzensingelroute (30km)

Deze route leidt u langs de mooiste plekjes om Eastermar en gaat voornamelijk over schelpenpaden en zandwegen (met fietspad). U fietst door de landerijen met de karakteristieke elzensingels, kenmerkend voor dit gedeelte van Fryslân. Ook krijgt u de kans een blik te werpen over twee meren; de Burgumer Mar en de Leien. Dit laatste meer is eigendom van Staatsbosbeheer en staat bekend om zijn bijzondere flora en fauna.

De volledige route is 30 kilometer en duurt zo'n drie uur (met uitblaaspauzes). U kunt onderweg hier en daar stukken afsnijden om minder kilometers te maken. Dit is in de aanwijzingen opgenomen.
Op verscheidene punten in de route komt u bankjes met prachtige vergezichten tegen en ook kunt u hier en daar terecht voor de nodige consumpties.

Start van de route: het Breed te Eastermar.
Op dit plein kunt u op het informatiebord zien wat u zo'n beetje te wachten staat.
We fietsen rechts het straatje na het plein in en daarna links de Snakkerbuorren op. We volgen deze weg en komen vanzelf op ons eerste zandpad terecht; de Achterwei.

Indien u even over het Bergumermeer uit wil kijken raden we u aan om voor de uitkijktoren linksaf te slaan om zo bij het zg. 'Swimmersplakje' uit te komen. Onderweg ziet u rechts een gebied waar veel zwaluwen nestelen en bijenkasten staan. Het pad loopt dood bij een mooi vergezicht over de Burgumer Mar.  We moeten terug naar de uitkijktoren om onze weg te kunnen vervolgen.

Bij de paddestoel houden we links aan en zien vervolgens aan de linkerkant de Borstlaan. Indien de omstandigheden van het pad het toelaten kunt u hier links afslaan. Is het te modderig, dan vervolgen we onze weg rechtdoor. (Aan het eind komt u op de weg uit, slaat links af, bij de Joerelaan rechts. U bent nu bij * verderop in de route.)

De Borstlaan gaat officieel over in een wandelpad, maar u bent niet de eerste die het avontuur per fiets aangaat. Het pad leidt langs één van de mooiste plekjes op dit stuk van de route en we raden u aan dit niet te missen. Aan het eind van het pad komt u uit op de Piter Jehanneswei. Hier vindt u een uitzichtpunt van Staatsbosbeheer. Vergeet onderweg niet om hier en daar eens een paar honderd meter het land in te kijken. U zou anders een paar reeën kunnen missen.

De Piter Jehanneswei vervolgend komt u op de weg uit. We gaan rechts en meteen weer links de Joerelaan in. (*) U ziet nog net aan de rechterkant het helemaal begroeide torentje van de zgn. 'torenweduwe' op it Heechsân.

Aan het einde rechts de Boskwei op en vervolgens het eerste fietspad links; het Boppepaad.
U fietst nu richting de kerktoren van Drogeham. We komen op het fietspad uit dat paralel aan de grote weg loopt. We slaan af naar rechts. Alhoewel u vanwege al die auto's zo snel mogelijk weer wilt afslaan, slaan we de Skieppedrifte en de Hamsherne over. Pas bij de Mûntsegroppe mogen we naar rechts. We fietsen nu achter het themapark de Spitkeet langs.

Bij km.paal 61553 slaan we rechts het schelpenpaadje in richting Heechsân. Aan dit pad vindt twee heerlijke uitrustbankjes. We slingeren wat door het landschap om weer bij de Boskwei uit te komen.

Wilt u een paar kilometer overslaan dan gaat u hier naar links en vervolgens weer links. (** is vervolg in de route)
De volhouders gaan hier echter naar rechts en vervolgens links het zandpad, de Groeneweg in.
U komt uit op de Seadwei, hier gaat u links.

Houdt u het voor gezien, dan neemt u de eerste rechts, de Achtienenweg. U komt dan na twee kilometer uit in Eastermar.

De overigen gaan rechtdoor en met de bocht mee naar links. Bij de kruising vervolgen we de hoofdweg naar rechts. Hier ontmoeten we de mensen die de 'shortcut' hadden genomen (**).
We fietsen door tot u naar rechts richting Rottevalle kunt. Dit is weer de Mûntsegroppe.
Rechtdoor blijven rijden als de weg overgaat in een zandpad met daarnaast een betonnen fietspaadje.

We komen uit in Rottevalle. We gaan links en meteen weer rechts. Een aangenaam straatje met verassende kunst in het plantsoen. Op het Muidersplein uitgekomen rechts en nu kunnen we kiezen. Wilt u de gehele route fietsen, lees dan gewoon verder. Wie iets eerder terug wil zijn kiest zijn weg bij ***. Ook deze alternatieve route is aan te raden.

Bij het restaurant naar links de Efterwei in richting Opeinde.
Bij het hertenkampje naar rechts, dit heet nog steeds de Efterwei. De weg links aanhouden (Rydwei) tot er een fietspad rechts komt, de Bosk genaamd. Aan het eind op de T-splitsing naar links het Swartfean op (naar rechts, hoe verleidelijk het pad er ook uit ziet, loopt dood).
U komt uit op de Leidijk waar u rechtsaf slaat. Deze weg gaat over op de Iendrachtssingel en we gaan onder de Wâldwei door langs het water.

We komen uit in Opeinde. Langs de grasdrogerij tot aan de brug, c.q. het kunstwerk. (Evenals in Rottevalle zou u in Opeinde even 'aan kunnen steken' voor een drankje.) De brug over en meteen weer rechts de Leyensloane op. Bij de paddestoel en de botenkraan richting Eastermar het schelpenpad op. Dit weggetje slingert langs de zuidkant van de Leien en biedt u onderweg schitterende uitzichten over dit natuurgebied.
Aan het eind van het pad linksaf (Doktersheide) en even later rechts de Tikewei op.
Bij de T-splitsing naar rechts de Mienskerwei op. (Indien u van hieruit rechtstreeks naar de camping Bergumermeer wilt, is het handiger om hier links te gaan en vervolgens aan het einde rechts, rechtdoor blijven fietsen tot u bij de camping bent.)

Aan het einde van de weg kunt u naar links richting Eastermar of, als u er nog geen genoeg van kunt krijgen naar rechts om weer bij zo'n prachtig uitzichtpunt van Staatsbosbeheer uit te komen. U moet dan wel weer even het zelfde weggetje terug.

Bij de Sumarderwei rechts het fietspad op, de brug over en links oversteken. Links aanhouden langs het Waltsje en u bent weer terug op het Breed. Indien u geluk hebt is een van de terrassen, op het Breed of achter de galerie, open.

*** U fietst de straat af richting het water en vervolgt de weg tot u bij de botenkraan naar rechts moet. Aan het einde naar links. We fietsen nu op de Bildwei.
Na een poosje komt er een wegafsplitsing naar links richting Paviljoen de Leyen. Die nemen we en komen dan vanzelf uit bij de het paviljoen. Na van het uitzicht te hebben genoten een paar honderd meter terug en het fietspad richting Eastermar inslaan. Onderweg zien we een bordje van Staatsbosbeheer dat ook hier een uitzichtpunt te vinden is. Dit uitzichtpunt geeft u een blik over een uitloper van de Leien waar veel verschillende (water)vogels zitten.

We komen even uit op een verhard weggetje nabij een boerderij en blijven rechtdoor fietsen. Dit gaat vanzelf weer over in een fietspaadje na het klaphek. Pas op, soms staat er stroom op de draden links van u. Wie het paadje helemaal uitfietst ziet aan het einde de contouren van boerderij. Oversteken en naar links het fietspad op. Aan het einde min of meer rechtdoor langs de aanplakzuil en de plattegrond tot u weer bij het Breed bent.

Image