9.jpg

Tusken Wetter en Wâlden, prachtige fietstocht van 40 km

Startpunt Earnewâld:

In Earnewâld bij de kerk met begraafplaats de straat in zuidelijke richting uitfietsen en laat u overzetten met de fietspont.
Voorbij het grote restaurant en over de parkeerplaats.
Bij de driesprong rechtdoor het fietspad nemen richting de Hooidammen.
Op driesprong van de fietspaden linksaanhouden.
Na zo’n 2,5 km. bij de grote ophaalbrug linksaf. (=Headammen).
Deze weg gaat over in de Wolwarren.
Bij de driesprong rechtsaf (= Skeane Heawei)
Na 500 m. rechtsaf (=de Geasten). Aan het eind van de Geasten fiets u automatisch het fietspad op. U komt nu na zo’n 1,5 km. in het dorp Aldegea.
Om de jachthaven heen en weer in zuidelijke richting fietsen.
Eerste weg linksaf (=Goudsjepoel). Deze weg gaat over in de Finnen.
Bij 4-sprong rechtdoor (= it Leech).
Eind van it Leech linksaf (=de Hoanen).
Eindeweg rechtsaf (= Hege wei).
Over de brug linksaf het dorp Opeinde in. U fiets nu langs de Opeinder vaart.
Bij de 2de brug oversteken en aan de andere kant van de vaart weer verder langs de vaart de weg volgen, onder het viaduct door. U komt nu automatisch op een fietspad.
Na zo’n 2 km. na het viaduct over de duiker rechtdoor het nieuwe fietspad op.
Einde weg rechtsaf (= Mienskerwei).
Einde weg linksaf en na 100 m. weer rechtsaf.
Over de brug gaat u linksaf en direct weer Links. Dit is het mooie dorp Eastermar. (E.M.Beimastr.) Op nr. 33 is de Toeristen Informatie Post Eastermar voor nog meer fiets- kano- en wandelroutes.
**** E.M. Beimastraat volgen in nummeroplopende richting tot eind.
Daar de Grote Hornstweg oversteken en rechtdoor het fietspad op en na de grote boerderij met “2000” in het rietendak rechtsaf (= Mâlewei).
Na de volgende boerderij weer linksaf de Heidbuurtweg op (geen bordje) .
“Grote” weg oversteken .
Einde Heidbuurtweg linksaf(=Seadwei).
Eerste weg rechts (= Boerestreek).
Bij driesprong links aanhouden (= it Heechsân).
Einde weg links.(= Torenlaan) Maar eerst even een kijkje nemen bij de oude toren van 't Heechsân welke compleet begroeid is met klimop.
Na de kerk rechtsaf het schelpenpaadje op (= Middelwei).
Bij driesprong (paddestoel) links (=Achterwei).
In het dorp aangekomen steeds rechts aanhouden zodat u weer over dezelfde brug komt over “de Lits” (= het verbindingswater tussen het Bergumermeer en de Leyen).
Over de brug na ongeveer 2 km. linksaf (= ook Mienskerwei).
Eerste weg rechts (Harstewei)
Einde weg links (=Heerenweg) en direct weer rechts.
Rechtdoor, de grote weg (=N356) oversteken en de 4de weg linksaf (= Bosweg).
Eerste weg rechtsaf (=Skepersloane).
Eindeweg rechtsaf (= Inialoane) en direct weer liunksaf (= de Broek).
Einde weg linksaf; door de tunnel en na 100 m. rechtsaf (=Sigerwâld).
Bij kruising oversteken en de Earnewarre op. (kijk na zo’n 2 km. ook even naar het scheve huis links)
Tweede weg links (= Ds.v.d.Veenweg. U kunt ook nog even een bezoek brengen aan de werkschuur van It Fryske Gea of een wandeling maken door It Wikellân.

Image